Sunday, July 5, 2009

Förord

Denna bok är skriven av den protestantiske franske pastorn och författaren Adolph Monod och utgavs på Per Palmqvists förlag i Stockholm 1859. Mitt exemplar har tillhört Bygdeå Sockenbibliotek och inköptes i Luleå (Tankarnas Trädgård, den gamla Oktoberbokhandeln!) omkring 1990. En pedagogiskt och innehållsligt alldeles utmärkt gammal bok.

Inte minst överraskande och intresseväckande är greppet att låta den romersk-katolske prästen vara bokens "hjälte" i bokens första del (i frågan om Bibelns ursprung), bara för att låta honom, med bibehållen heder och personlig sympati, bli starkt ifrågasatt i bokens andra del (i frågan om Bibelns tolkning och romersk-katolska kyrkans ofelbarhet).

No comments:

Post a Comment